Hot News :
วันอังคาร, 10 กันยายน 2562 16:00

ประกาศเทศบาลตำบลโซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านหนองเทา หมู่ 5 ต่อจากเส้นเดิมถึงสามแยกประปา ไปคุ้มโนนชัดเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศเทศบาลตำบลโซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านหนองเทา หมู่ 5 ต่อจากเส้นเดิมถึงสามแยกประปา ไปคุ้มโนนชัดเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ