Hot News :
วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562 14:04

ประกาศเทศบาลตำบลโซง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง และพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลโซง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง และพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลโซง

Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลโซง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ