ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี