ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี